สมาคมแห่งความร่วมมือเพื่อความสำเร็จ

The Association of Collaboration Through Achievement

รวบรวมองค์ความรู้จากเครือข่ายสังคมทั้งในและนอกประเทศ มาแก้ไขและพัฒนา เพื่อการดำเนินงานตามหลักทฤษฎี ปฏิบัตินิยม (Pragmatism) ของ ชารลส์ เซนเดอร์ เพริร์ส

โครงการที่ผ่านมา

สมาชิกสมาคม

281890

ธีรพงศ์ พงษ์ศิริเดชา

นายกสมาคม

222

เจษฎา ช่วยชูหนู

อุปนายก คนที่ 1

mem

นิธิวิทย์ นิธิทักษ์นาคิน

อุปนายก คนที่ 2

p a

ศักดา ใช่วิวัฒน์

เลขาธิการ

p bow

สุภัชชา วีระสกุลวงศ์

เหรัญญิก

p o

โอฬาร ตั้งวงศ์กิจ

ปฏิคม

pick

สุภาพรรณวดี คำดี

เลขานุการ

pter

รัฐกันต์ สุวรรณภักดี

กรรมการ

S__15819008

ชนะสิทธิ์ อุ่นยวง

กรรมการ

mam

ภัทรวดี จินะมุสิ

กรรมการ

atom

อะตอม ทรัพย์พันธภาพ

กรรมการ

joy

ศุภสิริ ไพรศุภา

กรรมการ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

41/175 นวมินทร์ 111 แยก 3 ถ.นวมินทร์

แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ติดต่อเรา